PARZIVAL | PAJN, Zavod za sonaravno bivanje

Image of grail by Ljoba jenče for Parzival Symposium in Slovenia, Ptuj

INTERNATIONALES
STORYTELLING SYMPOSIUM
SLOWENIEN

Igniting the Healing Word
  V zdravilni moči besede

   Das Heilende Wort Finden

14.-21.7.2013 Ptuj, Slowenien